Aktuality

25.10.2019 - -


S politováním vám chceme oznámit, že dne 25. srpna 2019 po krátké nemoci zemřel majitel společnosti Jaromír Mičulka. Společnost  Jaromír Mičulka IČ: 15495892 i přes toto náhlé úmrtí  nadále pokračuje ve své činnosti pod vedením jeho manželky p. Javašové tel. 737 283 611.

Kocurek Michal

 

 

27.9.2014 - Od 1.6.2010 zrušeno sdružení pana Jaromíra Mičulky a pana Miloše Moskvy

Dne 1.6.2010 došlo k rozdělení dvou subjektů - firmy pana Jaromíra Mičulky a firmy pana Miloše Moskvy. V následující době se legislativně jedná stále o firmu Jaromír Mičulka - údržba vozovek ( IČ:15495892) , pouze jednáním jménem firmy Jaromír Mičulka - údržba vozovek je od tohoto okamžiku oprávněn pouze pan Jaromír Mičulka.
 
 

26.3.2010 - Havířov - Hlavní třída , 3. etapa

Zahájili jsme další , nyní již třetí etapu na akci : Rekonstrukce chodníků Hlavní třídy v Havířově. Naší náplní zde bude kompletní rekonstrukce skladby a povrchu chodníků ze zámkové a žulové dlažby , včetně sadových úprav. Součástí dodávky je i kompletní rekonstrukce a výstavba nové dešťové kanalizace pro odvodnění střešních svodů z budov v majetku RPG.
 

1.3.2010 - Zakoupili jsme nový zemní válec

 

23.3.2010 - Havířov - Hlavní třída

Zahájili jsme práce na rekonstrukci Hlavní třídy v Havířově. Naší náplní zde bude kompletní rekonstrukce skladby a povrchu chodníků ze zámkové a žulové dlažby , včetně sadových úprav. více na videu : http://www.havirov-city.cz/aktuality-a-radnicni-listy/rekonstrukce-hlavni-tridy-9.-cervence-2.html
 

1.8.2008 - Nový silniční válec

Zakoupili jsme nový silniční válec AMMANN - typ AV 70-2.  http://stavebni-technika.cz/clanky/hutnici-stroj-av-70-2-poprve-prodany-v-ceske-republice/

 

3.4.2008 - Nová internetová prezentace spuštěna

Dnešního dne jsme uvedli do provozu novou verzi naší internetové prezentace.
 

Kontakt

Dolní 34,
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel./fax: +(420) 596 784 613 (14),
E-mail: info@udrzba-vozovek.cz

Reference

Seznam referenčních staveb


Obnova komunikací a zpevněných ploch, včetně kanalizace v areálu závodu SEMPERFLEX OPTIMIT, s.r.o. Odry

Investor: DAV, a.s., ul. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

Kontaktní osoba: p.Přádka, p.Kašovský
Tel.556614333, Mob.605711711
Cena: 3,280.000,-Kč
Termín realizace 06/2004-11/2004


ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky Ul. Rubova - komunikace, včetně odvodnění a zpevnění plochy pro pěší ( zámková dlažba, asfaltobeton)

Objednatel: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 O.- Mar. Hory

Kontaktní osoba: ing. Flisník
Tel.596620341
Cena: 4,300.000,-Kč
Termín realizace 04/2004-12/2004


Regenerace sídliště Fifejdy I. 1-5. etapa v Ostravě - Mar. Horách Výstavba zpevněných ploch ze zámkové a ploché dlažby, včetně inženýrských sítí, úprav zeleně a dodávky městského mobiliáře

Objednatel: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 O. - Mar. Hory

Kontaktní osoba: ing.arch. Janáčková - starosta obce tel.596620341
Cena:88,000.000,-Kč
Termín realizace 04/2003


Úprava mírového náměstí v Horním Benešově

Objednatel: TCHAS spol. s.r.o., Novoveská 1139/22, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

Kontaktní osoba: Ing. Martin Kuchta
Tel. 595 690 241
Cena: 4 830 000,-Kč
Termín realizace: 03/2006-10/2006

Výstavba zpevněných ploch ze zámkové dlažby, inženýrské sítě, dodávka mobiliáře, úprava zeleně


Oprava příjezdových komunikací společnosti ROCKWOLL, a.s. ve výrobním závodě Bohumín

Objednatel: ROCKWOOL, a.s. U Háje 507/26, Praha 4 - Bráník, 147 00

Kontaktní osoba: Marek Michalík
Tel. 724 024 700
Cena: 6 300 000,- Kč
Termín realizace: 08/2006-11/2006

Jednalo se o výstavbu nových a opravu stávajících ploch živičným povrchem v areálu společnosti ROCKWOOL a.s. výrobního závodu Bohumín, Cihelní 769, 735 31 Bohumín-Skřečoň, dále pak vyrovnání terénních nerovností obalovaným kamenivem, strojní čištění komunikací v areálu závodu.


Obnova sportovního areálu základní školy na ulici Dělnická v Karviné

Objednatel: TCHAS spol.s.r.o., Novoveská 1139/22, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

Kontaktní osoba: p. Martin Drbal
Tel. 739 521 386
Cena: 3 500 000,-Kč
Termín realizace: 05/2006-11/2006

Terénní úpravy, kácení stromů, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, dodávka městského mobiliáře


Obnova sportovního areálu základní školy na ulici Dělnická v Karviné

Objednatel: TCHAS spol. s.r.o., Novoveská 1139/22, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

Kontaktní osoba: p. Martin Drbal
Tel. 739 521 386
Cena: 3 420 000,-Kč
Termín realizace: 05/2006-11/2006

Terénní upravy, kácení stromů, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, dodávka městského mobiliáře


Cyklotrasa - úsek Kamenec - Slezskoostravský hrad, k.ú. Slezská Ostrava- část 1.úseku

Objednatel: ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 slezská Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Libuše Žídková
Tel.599 410 011
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace:09/2007-10/2007

Terénní úpravy, pokládka nových živičných vrstev, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, nové dopravní značení.


Dostavba národního hokejového centra mládeže ČSLH - BULY ARÉNA v Kravařích - IV.etapa - centrum pohybových aktivit

Objednatel:Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

Kontaktní osoba: František Homola
Tel. 602 147 667
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace: 10/2007- 12/2007

Pokládka ploché dlažby, pokládka obrub, terénní úpravy, nové dopravní značení.


Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - Ostrava - Kunčice prodloužení do ulice Stodolní )

Objednatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Mlynárenská 68, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Mrázek Jiří
Tel. 724 217 204
Cena: 1 500 000,-Kč
Termín realizace: 08/2007-12/2007

Pokládka nových živičných vrstev, pokládka obrub, úprava stávajícího odvodnění, práce byly ztíženy provozem na ulici Stodolní.


Chodníkové těleso, podél státní silnice III/4654 včetně autobusové zastávky na silnici III/46414 - I. etapa

Objednatel: Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Bárta - starosta,
Tel.:556 420 676
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace: 05/2007-08/2007

Pokládka zámkové dlažby a živičných vrstev, včetně odvodnění a napojení nové kanalizace na stávající.


Distribuční centrum - Krmelínská ul. Ostrava - Hrabová

Objednatel: Allstar- Eduard Hrůza, Okrajová 1416/4, 736 01 Havířov

Kontaktní osoba: Eduart Hrůza
Tel.:
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace: 10/2007-01/2008-01-23

Práce zahrnovaly: pokládku zámkové dlažby a asfaltové komunikace, pokládku obrub.


Regenerace sídliště Fifejdy I. 1-5. etapa v Ostravě - Mar. Horách Výstavba zpevněných ploch ze zámkové a ploché dlažby, včetně inženýrských sítí, úprav zeleně a dodávky městského mobiliáře

Objednatel: ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63, 709 36 O. - Mar. Hory

Kontaktní osoba: ing.arch. Janáčková - starosta obce
Tel. 596 620 341
Cena: 88 000 000,-Kč
Termín realizace: 04/2004-12/2008


Cyklotrasa - úsek Kamenec - Slezskoostravský hrad, k.ú. Slezská Ostrava- část 1.úseku

Objednatel: ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 slezská Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Libuše Žídková
Tel. 599 410 011
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace: 09/2007-10/2007

Terénní úpravy, pokládka nových živičných vrstev, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, nové dopravní značení.


Dostavba národního hokejového centra mládeže ČSLH - BULY ARÉNA v Kravařích - IV.etapa - centrum pohybových aktivit

Objednatel: Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

Kontaktní osoba: František Homola
Tel. 602 147 667
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace: 10/2007- 12/2007

Pokládka ploché dlažby, pokládka obrub, terénní úpravy, nové dopravní značení.


Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - Ostrava - Kunčice prodloužení do ulice Stodolní

Objednatel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce stavby a.s., Mlynárenská 68, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Mrázek Jiří
Tel. 724 217 204
Cena: 1 500 000,-Kč
Termín realizace: 08/2007-12/2007

Pokládka nových živičných vrstev, pokládka obrub, úprava stávajícího odvodnění, práce byly ztíženy provozem na ulici Stodolní.


Chodníkové těleso, podél státní silnice III/4654 včetně autobusové zastávky na silnici III/46414 - I. etapa

Objednatel: Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Bárta - starosta
Tel. 556 420 676
Cena: 2 000 000,-Kč
Termín realizace: 06/2009-011/2009

Pokládka zámkové dlažby a živičných vrstev, včetně odvodnění a napojení nové kanalizace na stávající


Chodníkové těleso Olbramice – část 2

Objednatel: Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Olbramice

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Bárta - starosta
Tel. 556 420 676
Cena: 2 200 000,-Kč
Termín realizace: 05/2007-08/2007

Pokládka zámkové dlažby a živičných vrstev, včetně odvodnění a napojení nové kanalizace na stávající


Atrium Slezská - Bytový komlex Slezská Ostrava

Objednatel: VOKD,a.s., Nákladní 1/31, 702 80 Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Ostárek -manažer strat. projektů
Cena: 4 114 000,-Kč
Termín realizace: 06/08-07/08

Pokládka zámkové dlažby, terénní úpravy


Chodníky Hlavní třída – Havířov I .etapa

Objednatel: VOKD,a.s., Nákladní 1/31, 702 80 Ostrava

Kontaktní osoba: Jakub Kaplan -manažer projektů
Tel. 724 008 992
Cena: 7 204 000,-Kč
Termín realizace: 06/08-10/08

Pokládka zámkové dlažby, terénní úpravy, opravy stávajících inženýrských sítí


Chodníky Hlavní třída – Havířov II . etapa

Objednatel: VOKD, a.s., Nákladní 1, 702 80 Ostrava

Kontaktní osoba: ing. Tvrdek ředitel výroby
Tel. 596699111
Cena: 8 219 000,-Kč
Termín realizace: 06-10/2009

Pokládka zámkové dlažby, terénní úpravy, opravy stávajících inženýrských sítí


Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v oblasti Mariánské Hory

Objednatel: Hydrospor, spol.s.r.o., Úprkova 3, 702 00 Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Horák - ředitel
Cena: 3 108 100,-Kč
Termín realizace: 05/08-09/08


Oprava komunikací po rekonstrukci vodovodu

Investiční příprava PZ Mošnov – Vnější sítě průmyslové zóny

Objednatel: OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Jan Navrátil – ředitel divize pozemního stavitelství
Tel. 596 157 225
Cena: 6 240 000,-Kč
Termín realizace: 03-05/2009

Provedení hrubých terénních úprav, provedení přípojky kanalizace, zpevněné plochy ze zámkové dlažby

Pokládka živičných koberců rok 2009

  • Pokládka živičných koberců v Slovenské republice pro firmu EUROVIA
  • Pokládka živičných koberců pro firmu COLAS - Autobusové nádraží Nový Jičín
  • Pokládka nových živičných koberců v obcích v okolí Ostravy, dále pro městské části Ostravy (Mariánské Hory, Ostrava 1, Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice - Bartovice, Ostrava – Jih

Referenční dopisy