Aktuality

25.10.2019 - -


S politováním vám chceme oznámit, že dne 25. srpna 2019 po krátké nemoci zemřel majitel společnosti Jaromír Mičulka. Společnost  Jaromír Mičulka IČ: 15495892 i přes toto náhlé úmrtí  nadále pokračuje ve své činnosti pod vedením jeho manželky p. Javašové tel. 737 283 611.

Kocurek Michal

 

 

27.9.2014 - Od 1.6.2010 zrušeno sdružení pana Jaromíra Mičulky a pana Miloše Moskvy

Dne 1.6.2010 došlo k rozdělení dvou subjektů - firmy pana Jaromíra Mičulky a firmy pana Miloše Moskvy. V následující době se legislativně jedná stále o firmu Jaromír Mičulka - údržba vozovek ( IČ:15495892) , pouze jednáním jménem firmy Jaromír Mičulka - údržba vozovek je od tohoto okamžiku oprávněn pouze pan Jaromír Mičulka.
 
 

26.3.2010 - Havířov - Hlavní třída , 3. etapa

Zahájili jsme další , nyní již třetí etapu na akci : Rekonstrukce chodníků Hlavní třídy v Havířově. Naší náplní zde bude kompletní rekonstrukce skladby a povrchu chodníků ze zámkové a žulové dlažby , včetně sadových úprav. Součástí dodávky je i kompletní rekonstrukce a výstavba nové dešťové kanalizace pro odvodnění střešních svodů z budov v majetku RPG.
 

1.3.2010 - Zakoupili jsme nový zemní válec

 

23.3.2010 - Havířov - Hlavní třída

Zahájili jsme práce na rekonstrukci Hlavní třídy v Havířově. Naší náplní zde bude kompletní rekonstrukce skladby a povrchu chodníků ze zámkové a žulové dlažby , včetně sadových úprav. více na videu : http://www.havirov-city.cz/aktuality-a-radnicni-listy/rekonstrukce-hlavni-tridy-9.-cervence-2.html
 

1.8.2008 - Nový silniční válec

Zakoupili jsme nový silniční válec AMMANN - typ AV 70-2.  http://stavebni-technika.cz/clanky/hutnici-stroj-av-70-2-poprve-prodany-v-ceske-republice/

 

3.4.2008 - Nová internetová prezentace spuštěna

Dnešního dne jsme uvedli do provozu novou verzi naší internetové prezentace.
 

Kontakt

Dolní 34,
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel./fax: +(420) 596 784 613 (14),
E-mail: info@udrzba-vozovek.cz

Naše nabídka

  • provádíme výstavbu všech typů staveb pozemních komunikací jako například parkovišť, cyklistických stezek, zpevněných ploch , příjezdových komunikací, chodníků včetně speciálních zpevněných ploch se zvýšenou únosností pro těžké provozy v různých průmyslových objektech ( Vítkovice a.s. , Vítkovice cylinders a.s. , Rockwool Bohumín , Dektrade Ostrava , ATC Computers Ostrava .... )

  • zhotovujeme také zpevněné plochy a chodníky ze zámkové dlažby veškerých tvarů a barev ,včetně ploch dlážděných ze žulových kostek ( Regenerace sídliště fifejdy , Mírové náměstí v Dolním Benešově .... )

  • v našem vozovém parku jsou také silniční válce a finišery pro pokládku živičných vstev, kterými pokládáme komunikace a zpevněné plochy z asfaltobetonu na celém území Moravskoslezského kraje

  • opravujeme výtluky a propady v živičných komunikacích pomocí řezání, frézování a strojní pokládky živic

  • v zimním období také provádíme pro různé Ostravské městské obvody a větší průmyslové podniky ( Vítkovice a.s., ) zimní údržbu komunikací, a to jak pluhováním tak i použitím sypačů s inertním tak i s chemickým posypem

  • strojní čištění komunikací pomocí zametacích a kropících vozů je také naší pravidelnou náplní při letním čištění města

  • realizujeme i likvidace černých skládek a to i v hůře nedostupných místech za použití těžké mechanizace

  • součástí našich dodávek bývá i kompletní výstavba, opravy a rekonstrukce veškerých kanalizačních řadů, při kterých používáme široké škály materiálů a průměrů dodávaných potrubí . Samozřejmostí našich prací je výstupní kontrola těsnosti a kamerové zkoušky a to i za přítomností správců kanalizačních řadů na území Moravskoslezského kraje.

  • při našich zakázkách jsme schopni navrhnout i realizovat veškeré typy dopravního značení, včetně prozatimního vyznačení objízdných tras i s ustavením provizorních semaforových jednotek

  • pronajímáme také širokou škálu stavebních strojů a veškeré stavební mechanizace